Búvártanfolyamok

UEF Snorkel diver
Szabadtüdős búvár

SNORKEL DIVER

  A szabadtüdős merülések alkalmával a búvár a kisebb mélységek világát fedezheti fel. A légzőkészülék nélküli merülések javítják fizikai kondíciónkat, vízbiztonságunkat és merülési technikánkat. A légzőcső rendszeres használata segíti a helyes légzéstechnika elsajátítását.
UEF Kid diver
Gyermekbúvár

KID DIVER

  Minden 8-10 év közötti gyermek, aki tud úszni, jó a vízbiztonsága, s a szülei (gondviselői) hozzájárulnak, UEF Gyermek búvár tanfolyamot végezhet. Ez a minősítés kizárólag búvároktatóval vagy merülésvezetővel végrehajtott uszodai merülésekre jogosít, maximum 3 m mélységig.
UEF Advenced kid diver
Haladó gyermekbúvár

ADVANCED KID DIVER

  Azok a 10-12 év közötti gyermekek, akik már természetes vizekben is szeretnének búvárkodni, jelentkezhetnek a UEF Haladó Gyermek búvár tanfolyamra. (Az úszástudás, a jó vízbiztonság és a szülői hozzájárulás itt is szükséges.) Ez a minősítés már nyílt vízi merülésekre is jogosít, oktató vagy merülésvezető kíséretében, maximum 5 m mélységig.
UEF Junior open water diver
Gyermekbúvár

JUNIOR OPEN WATER DIVER

  Minden 12. életévét betöltött gyermek, aki tud úszni, jó a víbiztonsága, szereti a természetet, s a szülei (gondviselöi) hozzájárulnak, UEF Gyermekbúvár tanfolyamot végezhet. Ez a tanfolyam megegyezik a UEF Nyílt vízi búvár minösítés megszerzésére irányuló oktatással, azzal a különbséggel, hogy a minösítést megszerzett gyermek csak oktatóval vagy Divemaster-rel merülhet. Maximális merülési mélység: 15 m
UEF Open water diver
Nyílt vízi búvár

OPEN WATER DIVER

  UEF Nyílt vízi búvár tanfolyamon részt vehet az a legalább 14. életévét betöltött személy - kiskorú esetében szülői, gondviselői írásbeli nyilatkozat szükséges - aki búvárkodásra szellemileg és egészségügyileg alkalmas, úszni tud, vízbiztonsággal rendelkezik, a vizet és a természetet kedveli, és az oktatás feltételeit tudomásul veszi. A tanfolyam elméleti oktatásból, uszodai alap búvárképzésből és legalább 4 nyílt vízi merülésből áll. A tanfolyam résztvevői az elméleti ismeretek elsajátításáról írásbeli vizsga keretében, gyakorlati felkészültségükről legalább 10 méter mélységű, nyílt vízben végrehajtott gyakorlati vizsga keretében adnak számot.

  A UEF Nyílt vízi búvár tanfolyamot eredményesen elvégzett személy olyan alapfokú búvárismeretekkel rendelkező búvár lesz, aki képes a gyakorlati képzési körülményeinek megfelelő nyílt vízben, hasonló minősítésű búvárral legfeljebb 20 méteres mélységig dekompresszió nélküli merülést megtervezni és végrehajtani. Ismernie kell az adott mélységtartományban a búvárt veszélyeztető jelenségeket, valamint tudnia kell önmagát és társát menteni. A UEF Nyílt vízi búvár merülésvezető vagy búvároktató kíséretében legfeljebb 30 méter mélységig hajthat végre nyílt vízi, dekompresszió nélküli merülést.

UEF Advanced open water diver
Haladó nyílt vízi búvár

ADVANCED OPEN WATER DIVER

  A UEF Nyílt vízi búvár miután merülési gyakorlatot szerzett, - amit a merülésnyilvántartó könyvébe bejegyzett és igazolt merülésekkel tanúsít - UEF Haladó nyílt vízi búvár tanfolyamon vehet részt. Ehhez legalább 20 db nyílt vízi merüléssel kell rendelkeznie a jelentkezőnek. A Haladó nyílt vízi búvártanfolyam résztvevői felfrissítik a Nyílt vízi búvártanfolyamon tanultakat, megismerkednek a hajós-, az éjszakai-, az áramlás- és a roncsok körüli merülésekkel, továbbá a műszeres búvártájékozódással. A hallgatók szélesítik ön- és társmentési ismereteiket. A tanfolyam elméleti-, uszodai oktatásból és legalább 4 db nyílt vízi merülésből áll, melynek végén a hallgatók elméleti és gyakorlati vizsgát tesznek. Maximális merülési mélység: azonos minősítésű merülőpárral 30 m, búvároktató vagy merülésvezető kíséretében 40 m.
UEF Rescue diver
Mentőbúvár
  RESCUE DIVER
UEF Master scuba diver
Vezető búvár
  MASTER SCUBA DIVER
UEF divemaster
Merülés vezető

DIVEMASTER

  A merülésvezetők oktatásában a legszélesebb körü búvárismeretek elsajátításán túl, az irányításuk mellett búvárkodók biztonságának megteremtése, hibáik felismerése és kijavítása kapja a legnagyobb hangsúlyt.

Specialitás tanfolyamok

Specialitás tanfolyamokra a Haladó nyílt vízi búvár (Advanced Open Water Diver) illetve a Mentőbúvár (Rescue Diver) minősítés megszerzése után lehet jelentkezni. A specialitás minősítések megszerzése további lehetőségeket nyújt a víz alatti világ felfedezéséhez, különleges búvárélmények és tapasztalatok gyűjtéséhez.

UEF Deep diver

Mélymerülő búvár

  DEEP DIVER
UEF dry suit diver

Szárazruhás búvár

  DRY SUIT DIVER
UEF Cave diver

Barlangi búvár

  CAVE DIVER
UEF wreck diver

Roncs búvár

  WRECK DIVER
UEF Ice diver

Jég alá merülő búvár

  ICE DIVER
UEF Nitrox diver

Nitrox búvár

  NITROX DIVER
UEF Photographer diver

Fotós búvár

  PHOTOGRAPHER DIVER

Oktatói tanfolyamok

Azok a tapasztalt merülésvezetők, akik kedvet éreznek búvárok oktatására, és megfelelnek a búvároktatókkal szembeni széleskörű elvárásoknak, Nyílt vízi búvároktatói tanfolyam keretében szerezhetik meg az első búvároktatói szint minősítését.

UEF Open water scuba instructor

Nyílt vízi búvároktató

  OPEN WATER SCUBA INSTRUCTOR
UEF Master scuba instructor

  MASTER SCUBA INSTRUCTOR

UEF Intructor trainer

  INSTRUCTOR TRAINER

UEF Intructor certifier
  INSTRUCTOR CERTIFIER
Cím

9 Belvedere, Gzira
Malta

Telefon

+356 99 365363 (Viberen is hívható)
+356 99 128169

Közösségi média